Meniu Închide

EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICA

Analiza de risc la securitate fizică a devenit obligatorie pentru societățile comerciale!

Evaluarea de risc la securitatea fizică este un proces esențial care are ca scop identificarea și evaluarea potențialelor amenințări și vulnerabilități care pot afecta securitatea unei organizații, a unei instalații sau a unei resurse. Acest serviciu are ca obiectiv principal protejarea activelor, personalului și informațiilor sensibile împotriva unor evenimente sau incidente care pot avea consecințe negative asupra securității și funcționării normale a organizației.

Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

Legea nr. 333 din 08.06.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
Hotararea de Guvern nr. 301 din 11.04.2012;
Hotararea de Guvern nr. 1002/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015;
Instructiunea MAI nr. 9 din 01.03.2013.

1. Definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unitații;
2. Identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, evenimentelor și cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe;
3. Analizarea riscurilor la securitatea fizică;
4. Definirea riscurilor unității beneficiare;
5. Întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

 

O evaluare de risc la securitatea fizică implică mai multe etape, inclusiv:

1. Identificarea amenințărilor: Se identifică și se evaluează toate sursele potențiale de amenințări la adresa securității fizice. Acestea pot include persoane neautorizate, infractori, teroriști, dezastre naturale, incendii, furturi, acte de vandalizare și altele.

2. Identificarea vulnerabilităților: Se identifică punctele slabe sau vulnerabilitățile din cadrul sistemului de securitate fizică. Acest lucru poate implica infrastructura, procedurile de securitate, resursele umane sau tehnologiile utilizate.

3. Evaluarea impactului: Se evaluează potențialul impact al amenințărilor asupra organizației sau a resurselor sale. Acest lucru implică analiza potențialelor pierderi financiare, a daunelor la reputație și a consecințelor pentru personalul organizației.

4. Dezvoltarea de soluții și strategii: Pe baza rezultatelor evaluării de risc, se dezvoltă strategii și soluții pentru reducerea riscurilor și creșterea nivelului de securitate. Aceste soluții pot include implementarea unor măsuri de securitate suplimentare, formarea personalului în privința procedurilor de securitate sau actualizarea tehnologiilor utilizate.

 

Obligativitatea unei evaluări de risc la securitatea fizică poate varia în funcție de țară, sectorul de activitate și de reglementările locale sau internaționale. Cu toate acestea, pentru multe organizații și companii, astfel de evaluări sunt esențiale pentru a se conforma legilor și reglementărilor, pentru a-și proteja resursele și pentru a-și asigura continuitatea operațiunilor în fața potențialelor amenințări.

De asemenea, mulți clienți, parteneri de afaceri și asiguratori pot cere o evaluare de risc la securitatea fizică ca parte a cerințelor lor de securitate. În plus, o astfel de evaluare poate fi considerată o practică bună de management al riscurilor, contribuind la prevenirea incidentelor nedorite și la menținerea unui mediu sigur pentru toți cei implicați.